PVC-IC Tin tức Tin Tập đoàn - Tổng công ty PVC quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm

PVC quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm

InEmail

Chiều 29/7/2013, tại Hà Nội, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 của cơ quan Tổng công ty. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy PVC, đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC, đồng chí Trần Minh Ngọc – Tổng giám đốc PVC và các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban cùng toàn thể CBCNV cơ quan Tổng công ty.Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Thắng,Tổng giám đốc Trần Minh Ngọc chủ trì Hội nghị

Tổng giám đốc Trần Minh Ngọc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, đồng chí Tổng giám đốc Trần Minh Ngọc nêu rõ khó khăn, thuận lợi, những kết quả đạt được và các vấn đề tồn tại của PVC. Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả SXKD của Tổng công ty đạt được có những dấu hiệu tích cực: Giá trị SXKD toàn tổ hợp ước thực hiện 3.139,97 tỷ đồng/1.890 tỷ đồng kế hoạch 6 tháng, tương ứng với 166 % so với kế hoạch 6 tháng và 58% so với kế hoạch cả năm. Trong đó Công ty mẹ ước thực hiện 1.627,87 tỷ đồng/ 1.400 tỷ đồng kế hoạch 6 tháng, tương ứng với 116 % so với kế hoạch 6 tháng và 41% so với kế hoạch cả năm...

Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch của năm 2013 đã được Tập đoàn phê duyệt, PVC đã tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Kho chứa lạnh LPG Thị Vải, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ…

Dự án Xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, PVC đã hoàn thành một số hạng mục dùng chung như: gói thầu san lấp mặt bằng, đường vào trung tâm điện lực Thái Bình; đóng cọc thử tại kho than; triển khai thi công các hạng mục xử lý nền kho than (ép cọc thử D400 đạt 100%), xử lý nền nhà máy chính, thi công cảng tạm, đường cảng tạm, thi công khu lán trại công nhân,…Hiện nay, PVC đang đàm phán với Chủ đầu tư điều chỉnh giá trị hợp đồng EPC của dự án này.

Tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, PVC đã hoàn thành công tác khảo sát địa chất, địa hình, làm đường công vụ… và đang triển khai phá dỡ đê quay, thi công kè mái taluy cửa hầm tuynel đến đê chắn song... Các hạng mục bê tông cốt thép bể Sealpit, kênh A, kênh B, kênh C, cửa xả của hệ thống kênh xả nước làm mát cũng đã được hoàn thành. Dự kiến hết tháng 6/2013 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục thuộc hệ thống này… Bằng những biện pháp quyết liệt và kịp thời, đến nay, các hạng mục công việc mang tính quyết định đến việc đốt lửa lần đầu Tổ máy số 1 do PVC thi công đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của dự án. Tuy nhiên, hiện nay, PVC cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính cho dự án của PVC và cần sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn để có thể tiếp tục triển khai dự án và hoàn thành các mốc phục vụ đốt lửa lần đầu vào ngày 01/9/2013.

Trong báo cáo, đồng chí Tổng giám đốc Trần Minh Ngọc đã có những nhìn nhận thẳng thắn, trực diện vào những tồn tại cần khắc phục như: công tác quản trị doanh nghiệp còn yếu, công tác tái cấu trúc triển khai chậm, tiến độ thi công các công trình trọng điểm còn chậm… Từ những kết quả đó, đồng chí Tổng giám đốc đã vạch ra những nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm như: tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, tái cấu trúc tổng thể PVC theo định hướng của Tập đoàn; trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương thành lập chi nhánh miền Bắc để trực tiếp tham gia sản xuất; chủ động tìm kiếm thông tin, tích cực tiếp thị đấu thầu các công trình/dự án trong ngành, mở rộng thị trường thi công xây lắp các dự án ngoài ngành; tăng cường nguồn lực, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Nhiệt điện Vũng Áng 1… Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo đã đưa 8 nhóm giải pháp cụ thể trong kế hoạch 6 tháng cuối năm. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp tái cấu trúc tổng thể theo đề án đã được Tập đoàn phê duyệt, thoái vốn tại những đơn vị hoạt động kém hiệu quả và ngoài định hướng phát triển.

Sau phần báo cáo của đồng chí Tổng giám đốc, với vai trò là các ban tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đại diện các phòng ban, ban điều hành trong cơ quan đã có tham luận nêu lên những mặt còn tồn tại, vướng mắc trong các lĩnh vực của từng phòng ban, ban điều hành: công tác tài chính kế toán, công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, đàm phán hợp đồng, thực tế hoạt động tại các ban điều hành và việc chăm lo quyền lợi cho người lao động…

 

Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Thắng đã đánh giá cao nỗ lực của các phòng ban trong Tổng công ty đồng thời cũng yêu cầu các phòng ban trong cơ quan Tổng công ty cần nhìn nhận vào những mặt tồn tại để khắc phục, đặc biệt là vấn đề củng cố và nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu của các phòng ban trong Tổng công ty. Cùng với 8 giải pháp đã được đề ra, đồng chí Chủ tịch HĐQT đã tổng kết lại 6 nhóm vấn đề yêu cầu các phòng ban trong cơ quan Tổng công ty chú trọng để đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm như: đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, giải quyết các phát sinh về giá hợp đồng 2 dự án trọng điểm Thái bình 2 và Vũng Áng I; tái cấu trúc bộ máy điều hành Tổng công ty, các đơn vị thành viên; nâng cao vị trí, vai trò, thương hiệu của PVC với Tập đoàn, với các đơn vị khác trong Tập đoàn và đối tác…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chỉ tịch HĐQT, đồng chí Tổng giám đốc Trần Minh Ngọc nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2013, cùng với sự trợ giúp của Tập đoàn thì sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của toàn thể CBCNV PVC là là rất quan trọng. Bên cạnh việc yêu cầu rà soát cụ thể hoạt động của các đơn vị trong 6 tháng cuối năm, để nắm bắt được khả năng thực tế trong hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các phòng ban trong Tổng công ty phải thiết lập các biểu mẫu báo cáo đánh giá khả năng hoàn thành công việc, rà soát lại việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động…


Ra mắt Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc - PVC

Nhân Hội nghị sơ kết này, Tổng công ty PVC cũng đã làm lễ ra mắt Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc - PVC. Sự ra đời của chi nhánh là kết quả của công tác tái cấu trúc trong năm 2013 với yêu cầu thành lập những bộ phận của Tổng công ty tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Lê Minh Sơn được giao trách nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc – PVC.

 

Theo pvc.vn