PVC-IC Diamond

InEmail

alt

- Địa điểm: Số 33 A đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu.  Tổng vốn đầu tư:  Gần 799 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC)

- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC)

- Diện tích khu đất: 4.825,10 m2

- Diện tích xây dựng: 2.730,38 m2

- Diện tích sàn xd: 75.646 m2

- Quy mô dự án:   2 tầng hầm, 34 tầng nổi (kể cả tầng kỹ thuật và sân thượng), trong đó có  5 tầng thương mại dịch vụ, 27 tầng căn hộ.

- Ngày động thổ: 7/2015

- Thời gian hoàn thành dự kiến: Quý II/2018